Kontaktné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu:

Obchodné meno: Profi Golf s.r.o.

Sídlo: Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica

Telefón: +421 52 2250 785
              +421 903 991 000 

Fax: +421 52 4661 330

E-mail: eshop@profigolf.sk

IĆO: 36 484 601

IČ DPH: SK 2021726058

Bankové údaje:

banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 0493127973/0900
IBAN: SK3509000000000493127973
SWIFT: GIBASKBX